Stowarzyszenie Aperio powstało, aby wspierać terapię dzieci z autyzmem, wychowanków Ośrodka szkolno- wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu. Działalność Stowarzyszenia polega na organizowaniu dodatkowych zajęć terapeutycznych dla dzieci. Pozyskuje fundusze na zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych. Stowarzyszenie organizuje szkolenia teoretyczne i praktyczne dla profesjonalistów i rodziców.

www.aperio.org.pl