1. Bobkowicz- Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii,
Wydawnictwo IMPULS 2014.
2. Budzińska Anna, Wójcik Marta, Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi.
Wydawnictwo HARMONIA 2010.
3. Frith Uta, Autyzm wyjaśnienie tajemnicy, Wydawnictwo GWP 2016.
4. Mc Cannaham Lynn E., Krantz Patricia, Plany aktywności dla dzieci z autyzmem,
Wydawnictwo IWRD 2016.
5. Mc Cannaham Lynn E., Krantz Patricia, Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania, Wydawnictwo IWRD 2016.
6. Pietras Tadeusz, Witusik Andrzej, Autyzm. Epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo 2010.
7. Pisula Ewa, Autyzm przyczyny symptomy terapia, Wydawnictwo HARMONIA 2016.
8. Pisula Ewa, Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Wydawnictwo GWP 2012.
9. Suchowierska Monia, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania, praktyka, Wydawnictwo GWP 2012.
10. Ozonoff Sally, Dawson Geraldine, McParttland James C., Wysokofunkcjonujące dzieci ze spectrum autyzmu. Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015.
11. Wilde Kate, Logistyka autyzmu. Przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego, Wydawnictwo HARMONIA 2016.
12. Winczura Barbara, Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Wydawnictwo IMPULS 2016