Każde z Naszych dzieci ma swojego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny
za dokumentacje dziecka i przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Jednak dzieci maja
w ciągu dnia zajęcia z różnymi terapeutami.
 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do potrzeb każdego dziecka.
Raz w tygodniu następuje kontrola postępów dziecka w procesie terapii .