Zajęcia indywidualne mają na celu rozwijanie umiejętności deficytowych, wzmacnianie mocnych stron dziecka oraz naukę nowych umiejętności  w zakresie poszczególnych sfer funkcjonowania takich jak: naśladowanie; dopasowywanie;  umiejętności społeczne, umiejętności poznawcze, samoobsługa, komunikowanie się, rozumienie mowy.