Dzieci podzielone są  na małe grupy 2 – 3 osobowe. Zajęcia odbywają się codziennie. Początkowo trwają 15 minut i są stopniowo wydłużane w zależwności od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci.  Zajęcia składają się z części porządkowej i właściwej podczas, których dzieci uczą się zadań z zakresu umiejętności społecznych i poznawczych.