1. METODA WYODRĘBNIONYCH PRÓB
  Wyodrębniona próba to mała cząstka procesu nauczania (zazwyczaj trwająca 5-20 s.), która ma wyraźny początek i koniec. Ta metoda uczenia jest wykorzystywana w pracy jeden na jeden z dzieckiem.
 1. UCZENIE SYTUACYJNE
  Jest wiele sposobów uczenia sytuacyjnego. W literaturze jest różnie określany jest rożnymi nazwami np.: uczenie środowiskowe, uczenie incydentalne.
  Uczenie to odbywa się w środowisku naturalnym, gdzie jest możliwość uczenia mowy funkcjonalnej, która stanowi narzędzie do interakcji społecznej i przynosi osobie mówiącej natychmiastowe korzyści.
 1. ŁAŃCUCHY ZACHOWAŃ
  To nauka złożonego zachowania, które składają się z kilku pojedynczych reakcji pojawiających się jedna po drugiej tworzących określoną sekwencję. Ta technika jest wykorzystywany najczęściej do nauki takich umiejętności jak: samoobsługa, spędzanie czasu wolnego, zabawa, podążanie za planem aktywności.
  Najczęstszą formą do nauki łańcuchów są PLANY AKTYWNOŚCI ( zestaw symboli, które są wskazówką wykonania określonej sekwencji czynności.