Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem powstało w 2001 r. jako Oddział Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  Obecnie liczy piętnaścioro wychowanków. Siedmioro chłopców i dwie dziewczynki objęci są terapią opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania na terenie naszej placówki przy ulicy Płowieckiej, natomiast sześcioro chłopców kontynuuje terapię na terenie innych przedszkoli, w których wprowadzani są przez naszych terapeutów do grup rówieśniczych.

W Przedszkolu nasi wychowankowie otrzymują terapię w systemie jeden na jeden. Każde dziecko ma swojego terapeutę prowadzącego, który opracowuje i wdraża indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, skierowany na rozwijanie odpowiednich do wieku i możliwości dziecka umiejętności. Współpracuje z rodzicami także w domu, pomaga w trudnych sytuacjach i we wprowadzeniu
i kontynuowaniu domowego programu terapii. Na terenie przedszkola oprócz zajęć indywidualnych nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach rytmicznych, wychowania fizycznego, czy też zajęciach w małej grupie rówieśniczej, a w okresie wakacyjnym mają możliwość udziału w półkoloniach organizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”.  W naszych oddziaływaniach kładziemy duży nacisk na rozwijanie interakcji i umiejętności społecznych, umiejętności podstawowych przydatnych w dalszej terapii i edukacji, oraz minimalizowanie zachowań zakłócających uczenie się.

Przedszkole  współpracuje z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku – repliką  Princeton Child Development Institute, wiodącej na świecie placówce zajmującej się osobami z zaburzeniem autystycznym. Posiada rekomendację IWRD. Zespół naszych nauczycieli to pedagodzy specjalni i psychologowie, którzy są również wykształceni w zakresie wychowania przedszkolnego, logopedii, wczesnego wspomagania i edukacji osób z autyzmem. Każdego roku odbywamy dodatkowe kursy i szkolenia,
a także uczestniczymy w superwizjach wewnętrznych i zewnętrznych aby zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszą  i fachową pomoc. Zespół nauczycieli co roku podlega ewaluacji profesjonalnej – ocenie pracy terapeutycznej .

Nasza kadra prezentuje swoje doświadczenia na wielu konferencjach związanych  z zastosowaniem terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z autyzmem. Na terenie przedszkola odbywają się również staże praktyczne- kształcą się na nich nauczyciele z całej Polski.