logo
godlo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Kasa czynna:
pon. 8:00-12:00, wt.-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
email sekretariat@sosw.poznan.pl
phone (61) 847-30-95 (sekretariat)
phone (61) 847-20-95 (centrala)
phone (61) 847-59-12, (61) 847-20-95 wew. 39 (internat)
phone (61) 847-20-95 wew. 36 (księgowość)
phone (61) 867-53-13 (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem)
Sekretariat czynny dla petentów:
pon.- pt. 8:00-14:00
NIP: 781-16-15-093      Konto Ośrodka: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367      Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Rekrutacja, kierunki

Dokumenty - rekrutacja 2018/2019

KIERUNKI

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 4

 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: Gimnazjum
 • zawód: elektryk, elektronik, magazynier-logistyk

Szkoła Policealna

 • cykl kształcenia: 2 lata
 • podbudowa: Liceum, Technikum
 • zawód: technik informatyk, technik archiwista

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: Gimnazjum
 • język obcy I - j. angielski
 • język obcy II - j. rosyjski
 • przedmiot rozszerzony I - geografia
 • przedmiot rozszerzony II - j. angielski
 • przedmiot uzupełniający I - historia i społeczeństwo
 • przedmiot uzupełniający II - interaktywne multimedia (pobierz opis przedmiotu)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5

 • cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • E5 – Montaż układów i urządzeń elektronicznych
 • E6 – Wykonywanie instalacji i urządzeń elektronicznych
 • E7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych