Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

NIP: 781-16-15-093    Konto: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367
Sekretariat Ośrodka czynny dla petentów: pon.- pt. w godzinach: 8:00 - 14:00
Kasa czynna: pon. 8:00-12:00, wt-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
e-mail: sekretariat@sosw.poznan.pl
Ważne telefony...

Sekretariat Ośrodka: (61)847-30-95
Centrala: (61)847-20-95
Internat: (61)847-59-12
Księgowość: (61)847-20-95 wew. 36
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem: (61)867-53-13

Konto RADY RODZICÓW:
91 1020 4027 0000 1502 0031 3700
Dokumenty do pobrania

  KIERUNKI

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4
 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: Gimnazjum
 • zawód: elektryk
 • zawód: monter elektronik
 z innowacją pedagogiczną
  Skierowana dla uczniów posiadających sprzężone niepełnosprawności:
 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
 • znaczną niepełnosprawnością ruchową,
 • jednoczesne posiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodach dostępnych w edukacji osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uniemożliwiającym podjęcie nauki zawodu,
 • potwierdzenie badaniami wykonanymi w Centrum Medycyny Pracy.

Kształcenie ogólne zgodne z programem specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej.
Kształcenie zawodowe realizowane w formie przysposobienia do pracy na komputerze.

Szkoła Policealna
 • cykl kształcenia: 2 lata
 • podbudowa: Liceum, Technikum
 • zawód: technik informatyk
IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: Gimnazjum
 • język obcy I - j. angielski
 • język obcy II - j. rosyjski
 • przedmiot rozszerzony I - geografia
 • przedmiot rozszerzony II - j. angielski
 • przedmiot uzupełniający I - historia i społeczeństwo
 • przedmiot uzupełniający II - interaktywne multimedia (pobierz opis przedmiotu)
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5
 • cykl kształcenia: 3 lata

 

 

informatyka, internet, programowanie, algorytmy elektrotechnika, elektromechanika, silniki bilard, snooker, dart, texas holdem powozy, konne, drewaniane