logo
godlo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Kasa czynna:
pon. 8:00-12:00, wt.-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
email sekretariat@sosw.poznan.pl
phone (61) 847-30-95 (sekretariat)
phone (61) 847-20-95 (centrala)
phone (61) 847-59-12, (61) 847-20-95 wew. 39 (internat)
phone (61) 847-20-95 wew. 36 (księgowość)
phone (61) 867-53-13 (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem)
Sekretariat czynny dla petentów:
pon.- pt. 8:00-14:00
NIP: 781-16-15-093      Konto Ośrodka: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367      Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Ośrodek

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu oferuje młodzieży niepełnosprawnej możliwość wszechstronnego rozwoju i nauki w ciekawych kierunkach i zawodach. Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, bardzo dobrze wykształconą kadrą oraz ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Współpracujemy ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół.  Wychowankowie Ośrodka mogą mieszkać w internacie, w którym pobyt jest bezpłatny. Uczeń ponosi tylko opłaty za wyżywienie; w trudnych sytuacjach losowych czy materialnych może otrzymać dofinansowanie z MOPR właściwego dla miejsca zamieszkania.

Zadania
  • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • poradnictwo zawodowe,
  • organizację nauki zawodu w szkołach zasadniczych i średnich według indywidualnych potrzeb i możliwości niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działalności dydaktycznej i usprawniającej oraz sprawowanie opieki wychowawczej, psychologicznej i socjalnej wynikającej z realizacji procesu rehabilitacji zawodowej.

Oferta edukacyjna

Nowoczesne pracownie

Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt klasy IBM z procesorami 3GHz i monitorami LCD. Na wyposażeniu każdej pracowni znajduje się rzutnik multimedialny, skaner i drukarka laserowa do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Jedna z pracowni internetowych współfinansowana została z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sale multimedialne, tablice interaktywne

W naszym Ośrodku w większości sal lekcyjnych najważniejszym elementem wyposażenia są tablice interaktywne. To nowoczesne narzędzie pracy sprawiło, że nauka naprawdę staje się przyjemnością! W chwili obecnej dysponujemy ośmioma pracowniami z tablicami interaktywnymi.Sale lekcyjne wyposażone są w rzutniki multimedialne, laptopy oraz zestawy nagłaśniające pozwalające na wzbogacenie treści zajęć przekazem multimedialnym.

Sale warsztatowe i egzaminacyjne

Zajęcia warsztatowe z elektroniki odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach. Oprócz nowoczesnego sprzętu pomiarowego pracownie wyposażone są w szybkie komputery z monitorami LCD oraz kamerę połączoną z telewizorem plazmowym. Dzięki temu nauka jest przyjemniejsza i bardziej efektywna.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie nabywają umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym oraz przygotowują się do przyszłej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych komputerów.