logo
godlo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Kasa czynna:
pon. 8:00-12:00, wt.-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
email sekretariat@sosw.poznan.pl
phone (61) 847-30-95 (sekretariat)
phone (61) 847-20-95 (centrala)
phone (61) 847-59-12, (61) 847-20-95 wew. 39 (internat)
phone (61) 847-20-95 wew. 36 (księgowość)
phone (61) 867-53-13 (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem)
Sekretariat czynny dla petentów:
pon.- pt. 8:00-14:00
NIP: 781-16-15-093      Konto Ośrodka: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367      Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Matura 2016

Jak wspieramy naszych uczniów w trudnej drodze do matury:

 •  Na wszystkich zajęciach (już od pierwszej klasy) przyzwyczajamy uczniów do takiego samego jak na maturze punktowego systemu oceniania wiedzy i umiejętności.
 •  Zapoznajemy uczniów ze specyfiką zadań maturalnych w nowej formule, wplatając je (już od pierwszej klasy) do sprawdzianów, kartkówek, zadań wykonywanych podczas lekcji i w domu.
 •  Przybliżamy rodzicom uczniów klas maturalnych specyfikę egzaminu maturalnego: spotkanie informacyjne: 26.09.2015 r.
 •  W drugiej połowie listopada przeprowadzimy próbne matury z przedmiotów obowiązkowych. Arkusze maturalne przygotują eksperci z OPERON-u.

Język polski - Barbara Nowak:

 • podczas lekcji: praca z tekstami publicystycznymi – ćwiczenie czytania ze zrozumieniem,  pisanie tekstów własnych (wypracowania na około 250 słów) oraz ćwiczenie umiejętności wypowiedzi ustnej;
 • umieszczenie na platformie edukacyjnej informacji dotyczących matury z języka polskiego: informator maturalny, przykłady tematów wypracowań i pytań na egzamin ustny;
 • warsztaty maturalne (18. – 20. stycznia 2016, godz. 1100 – 1400).

 Matematyka - Lidia Wysoczyńska:

 • cotygodniowe fakultety: środa 1530 - 1730
 • podczas lekcji praca z tablicami wzorów matematycznych, obowiązującymi na maturze oraz rozwiązywanie zadań zgodnymi ze standardami maturalnymi;
 • umieszczenie na platformie edukacyjnej informacji dotyczących matury z matematyki: informator maturalny, wzory matematyczne, arkusze maturalne, testy on-line;
 • warsztaty maturalne w jednym z 2 tygodni ferii zimowych ,w którymś z malowniczych miast Polski lub dodatkowe spotkania popołudniowe w czwartki 1630 – 1830 (od stycznia)

 Język angielski – Joanna Kowalkiewicz:

 • fakultety maturalne podczas których uczniowie pracują na testach maturalnych oraz ćwiczą formułę ustną egzaminu maturalnego – sobota 11.30 – 13.00 internat;
 • podczas lekcji poszerzanie i utrwalanie słownictwa oraz środków językowych znajdujących się w zakresie wymagań maturalnych a także ćwiczenia umiejętności językowych;
 • warsztaty maturalne w drugim tygodniu ferii zimowych w internacie.

A oto kilka rad dla Maturzystów ;-)

 • Zawsze dokładnie czytaj polecenia.
 • Nie przejmuj się, jeżeli nie zrozumiesz wszystkich słów w tekście.
 • Uważaj na słowa, które są podane w odpowiedziach i występują również w tekstach. Mogą być użyte, aby Cię zmylić!
 • Pamiętaj, aby tekstu słuchanego za każdym razem wysłuchać uważnie, nawet jeżeli wydaje Ci się, że jest łatwy i wszystko zrozumiałeś/łaś.
 • Pamiętaj, aby tekst czytany przeczytać jeszcze raz, sprawdzając ostatecznie wybrane odpowiedzi.
 • Pamiętaj, aby nie zostawić niezaznaczonych(niewypisanych) odpowiedzi. Nawet jeżeli nie jesteś pewny/a, wybierz(wpisz) tę odpowiedź, która wydaje ci się najbardziej prawdopodobna.

Stosujcie się do powyższych rad, a na pewno nie będziecie mieli problemów z uzyskaniem satysfakcjonującego wyniku!!

Nauka języka angielskiego w pigułce

Geografia – Daria Pawlaczyk:

 • podczas lekcji: praca z  atlasem, rocznikiem statystycznym, arkuszami maturalnymi, wykresami, diagramami, materiałami pomocniczymi obowiązującymi na maturze oraz rozwiązywanie zadań zgodnymi z wymaganiami maturalnymi; zwracanie szczególnej uwagi na umiejętności złożone, związki przyczynowo-skutkowe, formułowanie wniosków, analizę wykresów i map oraz  aktualne wydarzenia i procesy, które zachodzą w środowisku geograficznym;
 • cotygodniowe zajęcia, przeznaczone dla uczniów, którzy oczekują uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy oraz nabycia sprawności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z geografii w zakresie rozszerzonym;
 • umieszczenie na platformie edukacyjnej informacji dotyczących matury z geografii: informator maturalny, arkusze maturalne.

Wsparcie pedagoga szkolnego - Elżbieta Łętkowska - Trębacz – jak radzić sobie ze stresem i trening motywacyjny.

Dyżur pedagoga:

 • środa: 12:00 - 17:00
 • czwartek: 12:00 - 17:00

Język polski - Hanna Kaczmarek

 • podczas lekcji: praca z tekstem literackim w kierunku nabywania umiejętności dystansowania się ucznia wobec tekstu, tematycznie skorelowane ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, pisanie tekstów własnych (wypracowania na około 250 słów) oraz ćwiczenia konstruowania wypowiedzi ustnej zgodnie z wymaganiami maturalnymi