logo
godlo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Kasa czynna:
pon. 8:00-12:00, wt.-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
email sekretariat@sosw.poznan.pl
phone (61) 847-30-95 (sekretariat)
phone (61) 847-20-95 (centrala)
phone (61) 847-59-12, (61) 847-20-95 wew. 39 (internat)
phone (61) 847-20-95 wew. 36 (księgowość)
phone (61) 867-53-13 (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem)
Sekretariat czynny dla petentów:
pon.- pt. 8:00-14:00
NIP: 781-16-15-093      Konto Ośrodka: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367      Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Rekrutacja, kierunki

Dokumenty - rekrutacja 2017/2018

KIERUNKI

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

  • cykl kształcenia: 3 lata
  • podbudowa: Gimnazjum
  • zawód: elektryk
  • zawód: monter elektronik
  • innowacja pedagogiczna w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4

   Skierowana dla uczniów posiadających sprzężone niepełnosprawności:

    • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
    • znaczną niepełnosprawnością ruchową,
    • jednoczesne posiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodach dostępnych w edukacji osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uniemożliwiającym podjęcie nauki zawodu,
    • potwierdzenie badaniami wykonanymi w Centrum Medycyny Pracy.

   Kształcenie ogólne zgodne z programem specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej.
   Kształcenie zawodowe realizowane w formie przysposobienia do pracy na komputerze.

Szkoła Policealna

 • cykl kształcenia: 2 lata
 • podbudowa: Liceum, Technikum
 • zawód: technik informatyk

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: Gimnazjum
 • język obcy I - j. angielski
 • język obcy II - j. rosyjski
 • przedmiot rozszerzony I - geografia
 • przedmiot rozszerzony II - j. angielski
 • przedmiot uzupełniający I - historia i społeczeństwo
 • przedmiot uzupełniający II - interaktywne multimedia (pobierz opis przedmiotu)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5

 • cykl kształcenia: 3 lata