logo
godlo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Kasa czynna:
pon. 8:00-12:00, wt.-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
email sekretariat@sosw.poznan.pl
phone (61) 847-30-95 (sekretariat)
phone (61) 847-20-95 (centrala)
phone (61) 847-59-12, (61) 847-20-95 wew. 39 (internat)
phone (61) 847-20-95 wew. 36 (księgowość)
phone (61) 867-53-13 (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem)
Sekretariat czynny dla petentów:
pon.- pt. 8:00-14:00
NIP: 781-16-15-093      Konto Ośrodka: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367      Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Co nas wyróżnia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu oferuje młodzieży niepełnosprawnej możliwość wszechstronnego rozwoju i nauki w ciekawych kierunkach i zawodach. Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, bardzo dobrze wykształconą kadrą oraz ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Mocne strony naszego Ośrodka:

 • profesjonalne pracownie do nauki przedmiotów ogólnych i zawodowych (8 tablic interaktywnych, 4 pracownie komputerowe)
 • pomoc pedagogiczna i psychologiczna
 • rehabilitacja oraz usprawnianie indywidualne 
 • opieka pielęgniarki
 • Internat dla uczniów spoza Poznania
 • liczne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjazdy sportowe i konkursy
 • koła zainteresowań (sportowe: bilard, koszykówka na wózkach, siatkówka na siedząco, dziennikarskie: gazetka wózek, poetyckie, teatralne: grupa „Bezsenni”, naukowe: elektroniczne i automatyki i robotyki)
 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: monter elektronik, elektryk, technik informatyk

Oferta edukacyjna Ośrodka

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - elektryk, elektronik
 • Szkoła Policealna - technik informatyk, technik archiwista
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe - elektryk, monter elektronik
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy (przysposobienie do pracy na komputerze)

Pozyskane umiejętności zawodowe, jak i odpowiedni zasób wiedzy pozwalają naszym absolwentom na podejmowanie pracy we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiają doskonalenie w zawodzie.

Najważniejsze zasady naszej placówki:

 • organizujemy naukę zawodu w szkołach zasadniczych i średnich według indywidualnych potrzeb i możliwości niepełnosprawnych
 • traktujemy siebie nawzajem z godnością, szacunkiem i uczciowością
 • cenimy otwartą obustronną komunikację

Wartości stanowiące podstawę działalności ośrodka:

 • dobra jakość nauczania i wychowania
 • klimat życzliwości
 • promocja zdrowego trybu życia, aktywnej rehabilitacji
 • uznanie, ze szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni