logo
godlo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Kasa czynna:
pon. 8:00-12:00, wt.-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
email sekretariat@sosw.poznan.pl
phone (61) 847-30-95 (sekretariat)
phone (61) 847-20-95 (centrala)
phone (61) 847-59-12, (61) 847-20-95 wew. 39 (internat)
phone (61) 847-20-95 wew. 36 (księgowość)
phone (61) 867-53-13 (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem)
Sekretariat czynny dla petentów:
pon.- pt. 8:00-14:00
NIP: 781-16-15-093      Konto Ośrodka: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367      Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Kalendarz

 Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2

Zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczo-profilaktycznego

13 września 2017 r.

3

Zebranie rodziców - wybór Rady Rodziców Ośrodka

23 września 2017 r. (sobota)

4

Dzień Patrona. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. (piątek)

5

Dzień wolny od zajeć

2 listopada 2017 r.

6

Dzień wolny od zajęć

3 listopada 2017 r.

7

Święto Niepodległości - uroczystości szkolne

10 listopada 2017 r. (piątek)

8

Koniec I półrocza dla klas maturalnych

15 grudnia 2017 r.

9

Początek II półrocza dla klas maturalnych

18 grudnia 2017 r.

10

Spotkanie opłatkowe wychowanków Ośrodka

21 grudnia 2017 r.

11

Spotkanie świąteczne pracowników i emerytów

21 grudnia 2017 r.

12

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

13

Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

2 stycznia 2018 r.

14

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2018 r.

15

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

etap pisemny 11 stycznia 2018 r; 

etap praktyczny: 29 stycznia - 6 lutego 2018 r.

16

Koniec I półrocza - klasy pozostałe

26 stycznia 2018 r.

17

Początek II półrocza - klasy pozostałe

27 stycznia 2018 r.

18

Ferie zimowe

12-25 lutego 2018 r.

19

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca -  03  kwietnia 2018 r.

20

Zakończenie zajęć w klasie 3La; 3Lb

27 kwietnia 2018 r.

21

Dzień wolny od zajęć

30 kwietnia i 2 maja 2018 r.

22

Święto Konstytucji

3 maja 2018 r.

23

Dni wolne od zajeć

4, 7, 8 - maja 2017 r.

24

Egzamin maturalny pisemny i ustny

od 4 do 25 maja 2018 r.

25

Boże Ciało

31 maja 2018 r.

26

Dzień wolny od zajęć

1 czerwca  2018 r.

27

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

19 czerwca 2018 r.

28

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap praktyczny dla absolwentów szkoły policealnej

27- 28 czerwca 2018 r;                

28 czerwca - 4 lipca 2018 r.

29

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

30

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap praktyczny dla absolwentów branżowej szkoły zawodowej

etap pisemny: 19 czerwca 2018 etap praktyczny: 29-30 czerwca 2018 r.

31

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.