logo
godlo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Kasa czynna:
pon. 8:00-12:00, wt.-czw. 9:00-13:00, pt. 10:00-14:00
email sekretariat@sosw.poznan.pl
phone (61) 847-30-95 (sekretariat)
phone (61) 847-20-95 (centrala)
phone (61) 847-59-12 (internat)
phone (61) 847-20-95 wew. 36 (księgowość)
phone (61) 867-53-13 (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem)
Sekretariat czynny dla petentów:
pon.- pt. 8:00-14:00
NIP: 781-16-15-093      Konto Ośrodka: (PKO BP) 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367      Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Kalendarz

 Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 września 2016 r.

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowania i profilaktyki

14 września 2016r.

3.

Zebranie rodziców. Wybór Rady Rodziców Ośrodka:

24 września 2016r. (sobota)

4.

Część pisemna egzaminu zawodowego dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

6 października 2016 r.

5.

Część praktyczna egzaminu zawodowego dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

7 -8 października 2016 r.

6.

Dzień Patrona. Ślubowanie uczniów klas pierwszych:

13 października 2016 r. (czwartek)

7.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2016 r.

8.

Dzień wolny od zajęć

31 października 2016 r.

9.

Dzień wolny od zajęć:

2 listopada 2016r.

10.

Święto Niepodległości -  uroczystości szkolne

10 listopada 2016 r. (czwartek)

11.

Koniec I semestru dla klas maturalnych:

16 grudnia 2016 r.

12.

Początek II semestru dla klas maturalnych:

17 grudnia 2016 r.

13.

Spotkanie opłatkowe wychowanków Ośrodka:

21 grudnia 2016 r.

14.

Spotkanie świąteczne pracowników i emerytów:

22 grudnia 2016r.

15.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 - 31 grudnia 2016 r.

16.

Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej:

2 stycznia 2017 r.

17.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2017r.

18.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

16.06.2017r.-08.07.2017r.

19.

Koniec I semestru - klasy pozostałe:

27 stycznia 2017 r.

20.

Początek II semestru - klasy pozostałe:

28 stycznia 2017 r.

21.

Ferie zimowe:

30 stycznia do 12 lutego 2017 r.

22.

Wiosenna przerwa świąteczna:

13 - 18 kwietnia 2017 r.

23.

Zakończenie zajęć w klasie 3La ; 3Lb; 3Lc

28 kwietnia 2017 r.

24.

Dzień wolny od zajęć:

2 maja 2017r.

25.

Święto Konstytucji:

3 maja 2016 r. (wtorek)

26.

Dni wolne od zajęć

4 - 5 maja 2017 r.

27.

Egzamin maturalny pisemny i ustny:

od 4 do 26 maja 2017 r.

28.

Boże Ciało:

15 czerwca 2017 r.

29.

Dzień wolny od zajęć:

16 czerwca  2017 r.

30.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

16.06.2017r.-08.07.2017r.

31.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap praktyczny dla absolwentów szkoły policealnej:

16.01.2017r.-23.02.2017r.

32.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2017 r.

33.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap praktyczny dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej:

etap pisemny: 20 czerwca 2017 etap praktyczny: 16czerwca do 8lipca

34.

Ferie letnie:

24 czerwca- 31 sierpnia 2017 r.