Strona główna

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem powstała w 2007 r., obecnie uczy się w niej jedenaścioro uczniów.  Wszyscy podopieczni Szkoły otrzymują terapię opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe zasady uczenia.

Klasy w naszej Szkole są dwuosobowe, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia
i stworzenie optymalnych warunków do realizowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, uwzględniających wszelkie potrzeby ucznia i zapewniających mu wszechstronny rozwój. Każde, z naszych dzieci uczestniczy w maksymalnej liczbie zajęć rewalidacyjnych (indywidualnych), a ponadto w licznych zajęciach uspołeczniających, co jest niezmiernie ważne,
w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do zajęć tych należą m.in.: zajęcia taneczne, rytmiczne, wycieczki, półkolonie.

Nasz nieustanny progres wspierany jest przez regularne superwizje wewnętrzne, a także przez nieustanne szkolenie kadry nauczycieli – terapeutów. Ponadto Szkoła bierze udział w licznych projektach, do których należą: Akademia Małego Poznaniaka, Radosna Szkoła, obozy wyjazdowe i półkolonie wspierane przez Stowarzyszenie Aperio.

GIMNAZJUM DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmem powstało w 2013 roku. Gimnazjum powstało z myślą o edukacji młodzieży z zaburzeniami z spektrum autyzmu. W celu wszechstronnego rozwoju wychowanków w naszej szkole opieramy się na terapii z wykorzystaniem stosowanej analizy zachowań.

Nasi uczniowie korzystają z bogatej oferty różnego typu zajęć edukacyjnych jak i terapeutycznych.

Nauczyciele uczący w naszej szkole cały czas wzbogacają swoją wiedzę na kursach oraz studiach podyplomowych dotyczących pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Celem ustawicznej edukacji  nauczycieli ich praca jest nadzorowana przez superwizorów  wewnętrznych.  Ponadto gimnazjum bierze udział w projektach, do których należą: obozy wyjazdowe oraz półkolonie wspierane przez Stowarzyszenie Aperio.