Na Cytadelę, marsz!

Dzisiaj po parku chodzą tu dzieci,
słońce nad nami spokojnie świeci
i kwitną kwiaty na Cytadeli…

 

Powyższe słowa z wiersza Włodzimierza Ścisłowskiego mogłyby stać się wstępem do opisu poznańskiego Parku Cytadela. Były tam bowiem i spacerujące dzieci, i słońce „wychylające się” raz po raz spośród chmur, i kwitnące kwiaty. Barwy jesieni zachwycały, toteż  przyroda uszlachetniła realizację kolejnej edycji projektu edukacyjnego – Na Cytadelę, marsz!

W dniu 27 października 2017 r. wychowankowie aż 11 klas Ośrodka mieli sposobność zobaczyć wiele obiektów historycznych i artystycznych Cytadeli. Na trasie marszu znalazły się między innymi: Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami, Nierozpoznani – rzeźba plenerowa Magdaleny Abakanowicz, Pomnik Bohaterów, cmentarze żołnierskie i jeszcze wiele innych niezwykłych miejsc i obiektów. Pedagodzy – Izabela Łajs i Sylwester Warański „opowiadali” o historycznej i artystycznej wartości oglądanych zabytków.

Miłym akcentem „wyprawy” stał się odpoczynek w… restauracji Umberto, gdzie przy gorącej herbacie uczniowie, rodzice, wychowawcy i nauczyciele mieli sposobność wyrazić swoje emocje związane ze wspólnym spacerem po Parku Cytadela, obcowaniem z jesienną naturą i miejscami pamięci narodowej. Niech wersy wiersza znanego polskiego poety Jana Brzechwy będą dopełnieniem zrealizowanego projektu.

Galeria zdjęć

S.W.

Jesień  
O, jakie rzewne widowisko:
Czerwone liście za oknami
I cienie brzóz, płynące nisko
Za odbitymi obłokami.
(…)