Odkryć forty poznańskie…

Zobaczyć dziś to, co „przykryte” minionymi latami i wydarzeniami, to nie lada wyzwanie dla każdego. Jeszcze większym zdaje się być pokazanie owego obiektu osobom niezwiązanym bezpośrednio z tym miejscem. Uczniowie klasy ISb Szkoły Policealnej mieszkający w Poznaniu zaprosili jednak swoich kolegów z klasy, którzy mieszkają poza stolicą Wielkopolski, by pokazać im wybrane Forty Poznania. Wyprawa odbyła się 8 grudnia 2017 r. w ramach projektu edukacyjnego – Skąd pochodzę…  Warto przypomnieć, że zgodnie z jego założeniami grupa uczniów z naszego Ośrodka poznaje miejsce urodzenia i zamieszkania poszczególnych członków oddziału.

I tak oto tym razem „odkrywaliśmy” historię i piękno Poznania, a konkretnie Fortu Va, zbudowanego w latach 1887-1890 przez armię pruską. Warto nadmienić, że jest on jednym z osiemnastu fortów wchodzących w skład drugiego pierścienia Twierdzy Poznań i zarazem jednym z sześciu fortów pośrednich nowego typu. W trakcie budowy otrzymał nazwę Bonin. Dzięki specjalnie przygotowanej trasie turystycznej możliwe jest zobaczenie najważniejszych elementów fortu w częściach nadziemnych i podziemnych.

Ukoronowaniem wspólnego poznawania miejsca zamieszkania niektórych członków klasy był udział w grze strategicznej. Duch rywalizacji ożywił stare mury fortyfikacji, bo i emocji nie brakowało. Wspólna podróż i „odkrywanie” rodzinnych stron kolegów z klasy kolejny już raz okazały się bezcennym doświadczeniem. Zupełnie jak dla podmiotu lirycznego z wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Podróż”:

Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa
wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku
żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi
i abyś całą skórą zmierzył się ze światem

S.W.