BohaterON

Nasz Ośrodek bierze udział w akcji BohaterON – włącz historię!. To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”.

Pierwsza część projektu zakładała wysłanie przez każdego ucznia kartki do Powstańca. W drugiej części projektu poszczególne klasy wykonały zdjęcia, które stanowią próbę odtworzenia zdjęć z czasu Powstania Warszawskiego.

Zdjęcia zostały wykorzystane jako ilustracja do piosenki, nad którą pracowali uczniowie pod kierunkiem Pana Witolda Dobrogowskiego.

Zobacz film…