Kryształowy szyk Rogalina w cyklu „Muzeum bez ścian”

W ramach cyklu „Muzeum bez ścian” , 5 lutego 2019 przybyła do naszego Ośrodka pani Danuta Horoszko, kustosz Muzeum –Pałacu w Rogalinie. Przedstawienie lekcji muzealnej wyłącznie za pomocą zdjęć, wymaga wielkiej umiejętności skupiania uwagi słuchaczy, co udało się pani kustosz. Obdarzona nieprzeciętnym talentem narracyjnym, nawiązująca błyskawiczny kontakt z młodzieżą, pani przedstawiła rozbudowaną historię rodu Raczyńskich herbu Nałęcz i ich zasługi dla kultury Polski.

Muzeum w Rogalinie szczyci się posiadaniem cennej kolekcji malarstwa europejskiego, którego okazy kolekcjonował hrabia Raczyński. Do tradycji muzealnych zapoczątkowanych przez Zbrojownię, będącą w istocie pierwszą izbą muzealną w Wielkopolsce, nawiązał Edward Aleksander Raczyński, który dla pomieszczenia stworzonej przez siebie kolekcji współczesnego malarstwa wybudował w 1910r. w Rogalinie publicznie dostępną galerię. W swej nowoczesnej koncepcji nawiązywała ona do pierwszej tego typu realizacji w Polsce, jaką była poznańska galeria Atanazego Raczyńskiego wzniesiona w 1829r. obok publicznie dostępnej biblioteki jego brata Edwarda.

Licznie zgromadzona na widowni młodzież, w skupieniu wysłuchała opowieści o sadze rodu, który wniósł wielkie zasługi do naszej kultury. Historia rodu Raczyńskich i perypetie silnych osobowości postawionych w obliczu zawirowań historycznych, była dla uczniów Ośrodka świadectwem niezłomności i hartu ducha tych ludzi.

I myślałby ktoś, ze dawne powiązania rodzinne mogą w ogóle nie interesować młodych odbiorców. Jednak sądząc po pytaniach zadawanych przez uczniów po prelekcji, los żyjących członków rodziny Raczyńskich i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wzbudził podziw a może i zadumę z pytaniem: jak to przeżyli?

Lekcja patriotyzmu i łagodny powrót do polskiej przeszłości arystokratycznej, te dwie wartości rogalińskiego muzeum zostaną nam w pamięci.

Galeria zdjęć…