Mistrzostwa Bocci

W dniach 28.01 – 20.02 rozegrany został międzyklasowy turniej bocci o tytuł mistrza SOSW Poznań im. Zbigniewa Tylewicza. Do turnieju przystąpiło 16 zespołów klasowych ze szkoły branżowej, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej. W porównaniu do zeszłego roku szkolnego zmieniono formułę rywalizacji – system „każdy z każdym” zastąpił system turniejowy. Zespoły zostały umieszczone w 4 grupach po 4 zespoły – dwie pierwsze były premiowane awansem do „grupy mistrzowskiej”, natomiast drużyny z pozostałych miejsc grały w „grupie pocieszenia”. Turniej obfitował w emocjonujące pojedynki i mecze „do ostatniego rzutu”.

Ukoronowaniem rywalizacji był mecz finałowy rozegrany w obecności licznej publiczności oraz Dyrekcji Ośrodka. Spotkały się w nim klasy 1Sb oraz 1 Sa. Mimo początkowego prowadzenia klasy 1 Sb, klasa 1 Sa odrobiła straty i po dogrywce wygrała spotkanie 5:4. Trzecie miejsce w rywalizacji przypadło klasie 2 Sb. Przyznano także nagrodę fair play – przypadła ona klasie 1La. Warto odnotować, że gościem honorowym finału był trener kadry narodowej oraz jeden z prekursorów bocci w Polsce – Mieczysław Nowak. Po meczu odbyła się dekoracja zwycięzców oraz wręczenie pucharu i medali. Liczymy, że za rok rywalizacja będzie równie emocjonująca, a duch sportowej rywalizacji będzie umacniał pozytywne relacje między uczniami naszego Ośrodka.

Galeria zdjęć…

Nauczyciele WF.