„Inkluzja – wyższa forma integracji”

Kartka Świąteczna zrealizowana na warsztatach animacji poklatkowej w ramach projektu „Inkluzja – wyższa forma integracji”. Wykonana we współpracy z Fundacją Z Sercem z Puszczykowa.