Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
e-mail: sekretariat@sosw.poznan.pl
telefony: Sekretariat Ośrodka: 61-847-30-95
Centrala: 61-847-20-95
Internat: 61-847-59-12
Dział księgowości: 61-847-20-95 wew. 36
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem: 61-867-53-13
NIP: KONTA: NIP: 781-16-15-093
Konto Ośrodka (PKO BP): 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367
Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Godziny urzędowania:

Dyrektor Ośrodka

Godziny przyjęć interesantów poza zajęciami edukacyjnymi: od poniedziałku do piątku  10:00 – 13:00

Wskazane telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania:  61-847-30-95

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

poniedziałek 09:50 – 11:55
wtorek 08:55 – 11:00
środa 11:00 – 12:40
czwartek 11:00 – 12:40
piątek 07:00 – 08:00

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku   8:00 – 14:00,

w wakacje czynny od godziny 8:00 – 12:00

 

Mapka dojazdu:

Wyświetl większą mapę