Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
e-mail: sekretariat@sosw.poznan.pl
telefony: Sekretariat Ośrodka: 61-847-30-95
Centrala: 61-847-20-95
Internat: 61-847-59-12
Dział księgowości: 61-847-20-95 wew. 36
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem: 61-867-53-13
NIP: KONTA: NIP: 781-16-15-093
Konto Ośrodka (PKO BP): 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367
Konto Rady Rodziców: 91 1020 4027 0000 1502 0031 3700

Godziny urzędowania:

A aktualnej sytuacji epidemicznej Dyrekcja rekomenduje kontakt telefoniczny.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy w szczególności jednak w godzinach:

Cyprian Konieczny – Dyrektor Ośrodka
Tel: 61-847-30-95
Pon. 16:00-18:00
Wt. 9:00-12:00

Kinga Reszel – Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
Tel: 61-847-30-95
Wt. 11:00-12:40

Teresa Kopeć – Wicedyrektor do spraw wychowawczych
Tel.61-847-59-12
Pon. 10:00-13:00

Monika Szeszycka – Wicedyrektor ds. ortodydaktyki (Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne)
Tel: 61-847-30-95
Pt. 9:00:00-12:00

Zachęcamy także do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku   8:00 – 14:00,

w wakacje czynny od godziny 8:00 – 12:00

 

Mapka dojazdu:

Wyświetl większą mapę