Kadra kierownicza

Cyprian Konieczny – Dyrektor Ośrodka
Kinga Reszel – Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
Teresa Kopeć – Wicedyrektor do spraw wychowawczych