Kalendarz

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.
2. Zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowania i profilaktyki 12 września 2018r.
Zebranie rodziców. Wybór Rady Rodziców Ośrodka: 21 września 2018r.godz. 15.00 (piątek )
3. Dzień wolny od zajęć 31 października 2018r. (środa)
4. Dzień Patrona. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień Komisji Edukacji Narodowej 15.października 2018 r. (poniedziaek)
6. Dzień wolny od zajęć. 02 listopada 2018 r.
7. Święto Niepodległości –  uroczystości szkolne 09 listopada 2018 r. (piątek)
8. Koniec I semestru dla klas maturalnych 13grudnia 2018 r.
9. Początek II semestru dla klas maturalnych  14 grudnia 2018 r.
10. Spotkanie opłatkowe wychowanków Ośrodka Spotkanie świąteczne pracowników i emerytów 21 grudnia 2018 r.
11. Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2018 r.
12. Dzień wolny od zajęć 2 stycznia 2019 r.
13. Rozpoczęcie zajęć po przerwie świąteczne 3 stycznia 2019 r.
14. Ferie zimowe 14-27 stycznia 2019 r.
15. Wiosenna przerwa świąteczna 18- 23  kwietnia 2019 r.
16. Zakończnie zajęć w klasach programowo najwyższych 26 kwietnia 2019 r.
17. Święto Konstytucji 3 Maja, uroczystości szkolne 30 kwietnia 2019 r.
18. Egzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe sesja zimowa 11 -21 stycznia oraz 08-13 lutego 2019 r.
19. Egzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe sesja letnia 21 czerwca- 04 lipca 2019 r.
20. Dzień wolny od zajęć 02 maja 2019 r.
21. Egzamin maturalny pisemny i ustny 06 – 25 maja 2019 r.
22. Dni wolne od zajeć w szkołach ponadpodstawowych – duża szkoła z powodu matury 06-08 maja 2019 r.
23. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
24. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.