Kalendarz

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2 Zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczo-profilaktycznego 13 września 2017 r.
3 Zebranie rodziców – wybór Rady Rodziców Ośrodka 23 września 2017 r. (sobota)
4 Dzień Patrona. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień Edukacji Narodowej 13 października 2017 r. (piątek)
5 Dzień wolny od zajeć 2 listopada 2017 r.
6 Dzień wolny od zajęć 3 listopada 2017 r.
7 Święto Niepodległości – uroczystości szkolne 10 listopada 2017 r. (piątek)
8 Koniec I półrocza dla klas maturalnych 15 grudnia 2017 r.
9 Początek II półrocza dla klas maturalnych 18 grudnia 2017 r.
10 Spotkanie opłatkowe wychowanków Ośrodka 21 grudnia 2017 r.
11 Spotkanie świąteczne pracowników i emerytów 21 grudnia 2017 r.
12 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
13 Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej 2 stycznia 2018 r.
14 Święto Trzech Króli 6 stycznia 2018 r.
15 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe etap pisemny 11 stycznia 2018 r;

etap praktyczny: 29 stycznia – 6 lutego 2018 r.

16 Koniec I półrocza – klasy pozostałe 26 stycznia 2018 r.
17 Początek II półrocza – klasy pozostałe 27 stycznia 2018 r.
18 Ferie zimowe 12-25 lutego 2018 r.
19 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca –  03  kwietnia 2018 r.
20 Zakończenie zajęć w klasie 3La; 3Lb 27 kwietnia 2018 r.
21 Dzień wolny od zajęć 30 kwietnia i 2 maja 2018 r.
22 Święto Konstytucji 3 maja 2018 r.
23 Dni wolne od zajeć 4, 7, 8 – maja 2017 r.
24 Egzamin maturalny pisemny i ustny od 4 do 25 maja 2018 r.
25 Boże Ciało 31 maja 2018 r.
26 Dzień wolny od zajęć 1 czerwca  2018 r.
27 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 19 czerwca 2018 r.
28 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap praktyczny dla absolwentów szkoły policealnej 27- 28 czerwca 2018 r;

28 czerwca – 4 lipca 2018 r.

29 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
30 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, etap praktyczny dla absolwentów branżowej szkoły zawodowej etap pisemny: 19 czerwca 2018 etap praktyczny: 29-30 czerwca 2018 r.
31 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.