Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka.

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowania i profilaktyki

11 września 2019 r.
3. Zebranie rodziców. Wybór Rady Rodziców Ośrodka 27 września 2019 r. godz. 15.00 (piątek )
4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej,

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października 2019 r. (poniedziałek)
5 Konferencje naukowe –

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

15 października 2019 r.
(wtorek)
6. Historyczna nadzwyczajna Rada Pedagogiczna,

Jubileuszowa msza święta

16 października 2019 r.
(środa)
7. Jubileusz 100-lecia Ośrodka 17 października 2019 r. godz. 11.00
(czwartek)
8. Święto Niepodległości 12 listopada 2019 r.
9. Koniec I semestru dla klas maturalnych 20 grudnia 2019 r.
10. Początek II semestru dla klas maturalnych 2 stycznia 2020 r.
11. Spotkanie opłatkowe wychowanków Ośrodka.

Spotkanie świąteczne pracowników i emerytów.

19 grudnia 2019 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2019 r.
13. Dni wolne od zajęć z powodów: zachowania bezpiecznego powrotu z domów i organizacyjnych 2 i 3 stycznia 2020 r.
14. Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej 7 stycznia 2019 r.
15. Koniec I semestru 24 stycznia 2020 r.
16. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
17. Początek II semestru 10 lutego 2020 r.
18. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia- 14 kwietnia 2019 r.
19. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 24 kwietnia 2020 r.
20. Święto Konstytucji 3 Maja, uroczystości szkolne 29 kwietnia 2020 r.
21. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesja zimowa od 9 – 10 stycznia 2020
22. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesja letnia od 22 czerwca do 9 lipca 2020
23. Egzamin maturalny pisemny i ustny 04 – 21 maja 2020 r.
24. Dni wolne od zajęć w szkołach ponadpodstawowych – duża szkoła z powodu matury 4, 5, 6 maja 2020 r. dla Liceum, Szkoły Branżowej i Policealnej
25. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
26. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.