Rekrutacja

Dokumenty – rekrutacja 2019/2020

KIERUNKI

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 4

 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: Gimnazjum
 • zawód: elektronik, elektryk, magazynier-logistyk

Szkoła Policealna

 • cykl kształcenia: 2 lata
 • podbudowa: Liceum, Technikum
 • zawód: technik informatyk, technik archiwista

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: Gimnazjum
 • język obcy I – j. angielski
 • język obcy II – j. rosyjski
 • przedmiot rozszerzony I – geografia
 • przedmiot rozszerzony II – j. angielski
 • przedmiot uzupełniający I – historia i społeczeństwo
 • przedmiot uzupełniający II – interaktywne multimedia (pobierz opis przedmiotu)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5

 • cykl kształcenia: 3 lata

Pozyskane umiejętności zawodowe, jak i odpowiedni zasób wiedzy pozwalają naszym absolwentom na podejmowanie pracy we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiają doskonalenie w zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • E5 – Montaż układów i urządzeń elektronicznych
 • E6 – Wykonywanie instalacji i urządzeń elektronicznych
 • E7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych