Koła zainteresowań

W Ośrodku uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań:

  • Koło dziennikarskie – na którym uczniowie redagują szkolną gazetkę „Wózek”,
  • Koło automatyki i robotyki – pozwala wszystkim zainteresowanym nowoczesnymi technologiami zglebić tajniki nowoczesnych technologii związanych z elektroniką i programowaniem,
  • Klub Absolwenta – realizuje spotkania, wycieczki i inne ciekawe formy spędzania czasu w gronie absolwentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich chętnych,
  • Europa okiem podróżnika – organizuje wycieczki zagraniczne, na których realizowane są aktywne warsztaty językowe,
  • Grupa teatralna „Bezsenni” – rozwijające talenty aktorskie.