Koła zainteresowań

W Ośrodku uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań:

Klub Absolwenta – realizuje spotkania, wycieczki i inne ciekawe formy spędzania czasu w gronie absolwentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich chętnych

Koło automatyki i robotyki – pozwala wszystkim zainteresowanym nowoczesnymi technologiami zglebić tajniki nowoczesnych technologii związanych z elektroniką i programowaniem,

Koło elektroniczne i modelarskie – gdzie poznajemy elektronikę i modelarstwo,


Koło dziennikarskie – na którym uczniowie redagują szkolną gazetkę „Wózek”
Gazetka wózek

Europa okiem podróżnika – organizuje wycieczki zagraniczne, na których realizowane są aktywne warsztaty językowe,

Grupa teatralna „Bezsenni” – rozwijające talenty aktorskie.