Gazetka Wózek

Kółko dziennikarskie – Gazetka Wózek

W naszym ośrodku cyklicznie wydawana jest gazetka szkolna Wózek.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006