O Ośrodku

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu oferuje młodzieży niepełnosprawnej możliwość wszechstronnego rozwoju i nauki w ciekawych kierunkach i zawodach. Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, bardzo dobrze wykształconą kadrą oraz ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Mocne strony naszego Ośrodka:

 • profesjonalne pracownie do nauki przedmiotów ogólnych i zawodowych (8 tablic interaktywnych, 4 pracownie komputerowe)
 • pomoc pedagogiczna i psychologiczna
 • rehabilitacja oraz usprawnianie indywidualne
 • opieka pielęgniarki
 • Internat dla uczniów spoza Poznania
 • liczne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjazdy sportowe i konkursy
 • koła zainteresowań (sportowe: bilard, boccia, dziennikarskie: gazetka wózek, teatralne: grupa „Bezsenni”, naukowe: elektroniczne i automatyki i robotyki)
 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: monter elektronik, elektryk, technik informatyk, technik archiwista

Oferta edukacyjna Ośrodka

 • Szkoła Branżowa I Stopnia – elektryk, elektronik, magazynier-logistyk
 • Szkoła Policealna – technik archiwista
 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe – elektronik (kwalifikacje: E5. E6), elektryk (kwalifikacje: E7, E8)
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy (przysposobienie do pracy na komputerze)

Pozyskane umiejętności zawodowe, jak i odpowiedni zasób wiedzy pozwalają naszym absolwentom na podejmowanie pracy we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiają doskonalenie w zawodzie.

Najważniejsze zasady naszej placówki:

 • organizujemy naukę zawodu w szkołach zasadniczych i średnich według indywidualnych potrzeb i możliwości niepełnosprawnych
 • traktujemy siebie nawzajem z godnością, szacunkiem i uczciowością
 • cenimy otwartą obustronną komunikację

Wartości stanowiące podstawę działalności ośrodka:

 • dobra jakość nauczania i wychowania
 • klimat życzliwości
 • promocja zdrowego trybu życia, aktywnej rehabilitacji
 • uznanie, ze szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni
Skip to content