Kursy kwalifikacyjne

Ośrodek posiada akredytacje do prowadzenia jednorocznych kursów i przeprowadzania egzaminów w zawodach: elektronik, elektryk w zakresie kwalifikacji:

 • EE.03 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 • EE.05 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zawód: ELEKTRONIK

Ogólna charakterystyka zawodu

Elektronicy zajmują się produkcją, serwisem, instalacją urządzeń elektronicznych. Elektronik, to zawód związany z nowoczesnością, ciągłym postępem technicznym.

Elektronicy mogą specjalizować w następujących dziedzinach:

 • Produkcja urządzeń elektronicznych. Elektronik może być zatrudniony przy produkcji różnego rodzaju sprzętu elektronicznego.
 • Instalowanie urządzeń elektronicznych. Elektronik w tej specjalności wykonuje instalacje systemów alarmowych, telewizji przemysłowej i monitoringu, sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.
 •  Serwis urządzeń elektronicznych. Elektronik wykonuje naprawy sprzętu elektronicznego takiego jak radia, telewizory, komputery, telefony.
 • Handel. Osoby z wykształceniem elektronicznym mogą być zatrudnione przy sprzedaży urządzeń elektronicznych w hurtowniach, sklepach ze sprzętem elektronicznym, biurach handlowych.
 • Projektowanie. Odpowiednio przygotowany elektronik może pracować jako projektant urządzeń elektronicznych lub instalacji urządzeń elektronicznych.
 • Programista systemów mikroprocesorowych i automatyki. Elektronicy wyspecjalizowani w programowaniu mogą znaleźć zatrudnienie jako programiści układów automatyki instalowanych na liniach produkcyjnych oraz mikroprocesorów instalowanych w różnych urządzeniach elektronicznych.
 •  Obsługa urządzeń informatycznych. Elektronik może wykonywać prace związane z wytwarzaniem i obsługą różnego rodzaju sprzętu informatycznego, jak komputery, drukarki.

Możliwości zatrudnienia

Elektronicy mają wiele możliwości podjęcia pracy. Zgodnie z wyżej wymienionymi specjalizacjami zawodowymi elektronicy mogą pracować:

 • w serwisie sprzętu elektronicznego,
 • przy produkcji i montażu urządzeń elektronicznych, gdzie obsługują nowoczesne maszyny do produkcji wielkoseryjnej lub pracować przy montażu niewielkich serii wyrobów,
 • przy projektowaniu i instalacji anten, sieci komputerowych, systemów alarmowych i telewizji przemysłowej,
 • w serwisie i montażu sprzętu informatycznego, komputerów i drukarek,
 • przy uruchamianiu i obsłudze urządzeń automatyki w nowoczesnych liniach produkcyjnych,
 • w handlu, gdzie zajmują się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

Elektronik może także prowadzić własną firmę i wykonywać usługi instalacyjne, serwisowe na własny rachunek. Zawód elektronika należy do zawodów dobrze opłacanych.

Predyspozycje do zawodu elektronika.

Najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych oraz uzdolnień manualnych. Ponadto kandydata powinny cechować:

 • zainteresowania techniczne,
 • gotowość do samokształcenia,
 • umiejętność współpracy,
 • koordynacja sensomotoryczna,
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
 • podzielność uwagi, spostrzegawczość.

Wiele prac w zawodzie elektronika może być wykonywanych przez osoby niepełnosprawne, również poruszające się na wózkach. Dotyczy to szczególnie prac projektowych, programowania, handlu, niektórych prac serwisowych i montażowych.


Zawód: ELEKTRYK

Ogólna charakterystyka zawodu

Elektrycy, to grupa zawodowa związana z wytwarzaniem, dostarczaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Elektryk może pracować wszędzie tam, gdzie występują urządzenia i instalacje elektryczne. Elektrycy mogą specjalizować się w następujących dziedzinach:

 • Wykonywanie, obsługa i naprawy instalacji elektrycznych. W tej specjalności elektrycy wykonują instalacje elektryczne w nowych budynkach oraz naprawiają i konserwują istniejące instalacje.
 • Obsługa, naprawy, pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk tej specjalności jest zatrudniony w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Odpowiada za sprawne działanie wyposażenia elektrycznego tych zakładów.
 • Wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej. Tutaj elektrycy pracują w elektrowniach, zakładach energetycznych, gdzie zajmują się całością prac związanych z produkcją energii elektrycznej i jej dostarczaniem do odbiorców.
 • Produkcja urządzeń elektrycznych. Elektryk może być zatrudniony przy produkcji różnego rodzaju sprzętu elektrycznego, jak pralki, lodówki, oświetlenie.
 • Serwis urządzeń elektrycznych. Elektryk może pracować przy naprawach sprzętu elektrycznego takiego jak pralki, lodówki itp.
 • Handel. Osoby z wykształceniem elektrycznym mogą być zatrudnione przy sprzedaży urządzeń elektrycznych w hurtowniach, sklepach ze sprzętem elektrycznym.
 • Projektowanie. Odpowiednio przygotowany elektryk może pracować jako projektant instalacji elektrycznych, urządzeń i sprzętów elektrycznych w firmach projektowych i produkcyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości podjęcia pracy przez elektryków są duże i zależą od wybranej specjalności. Elektrycy mogą pracować:

 • przy budowie i naprawach instalacji dostarczających energię elektryczną do budynków i różnych zakładów,
 • przy naprawach i obsłudze urządzeń i napędów elektrycznych w zakładach przemysłowych,
 • przy wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej w elektrowniach i firmach zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej, także z wykorzystaniem energii odnawialnej jak elektrownie słoneczne, wiatrowe.
 • przy produkcji i uruchamianiu urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, oświetlenia i innych,
 • w serwisie różnych urządzeń, napędów i instalacji elektrycznych,
 • w sklepach i hurtowniach sprzedając urządzenia i osprzęt elektrycznych

Elektryk może także prowadzić własną firmę i wykonywać usługi instalacyjne, serwisowe na własny rachunek. Zawód elektryka jest zawodem poszukiwanym i elektrycy nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.

Predyspozycje do zawodu elektryka

Najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych oraz uzdolnień manualnych. Ponad to kandydata powinny cechować:

 • zainteresowania techniczne,
 •  gotowość do samokształcenia,
 • umiejętność współpracy,
 • koordynacja sensomotoryczna,
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
 • podzielność uwagi, spostrzegawczość.

Zawód elektryka w niektórych specjalizacjach opisanych wyżej może być wykonywany przez osoby niepełnosprawne także poruszające się na wózku. Dotyczy to szczególnie prac projektowych, handlu, niektórych prac serwisowych.