Liceum ogólnokształcące – informacje

Liceum ogólnokształcące w naszym Osrodku stwarza warunki dla rozwoju osobowości uczniów, dba o kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

  • cykl kształcenia: 3 lata
  • podbudowa: Gimnazjum
  • język obcy I – j. angielski
  • język obcy II – j. rosyjski
  • przedmiot rozszerzony I – geografia
  • przedmiot rozszerzony II – j. angielski
  • przedmiot uzupełniający I – historia i społeczeństwo
  • przedmiot uzupełniający II – interaktywne multimedia (pobierz opis przedmiotu)