Szkoła podstawowa dla dzieci z Autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem powstała w 2007 r.  Wszyscy podopieczni Szkoły otrzymują terapię opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe zasady uczenia.

Klasy w naszej Szkole są dwuosobowe, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia i stworzenie optymalnych warunków do realizowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, uwzględniających wszelkie potrzeby ucznia i zapewniających mu wszechstronny rozwój. Każde, z naszych dzieci uczestniczy w maksymalnej liczbie zajęć rewalidacyjnych (indywidualnych), a ponadto w licznych zajęciach uspołeczniających, co jest niezmiernie ważne,
w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do zajęć tych należą m.in.: zajęcia taneczne, rytmiczne, wycieczki, półkolonie.

Nasz nieustanny progres wspierany jest przez regularne superwizje wewnętrzne, a także przez nieustanne szkolenie kadry nauczycieli – terapeutów. Ponadto Szkoła bierze udział w licznych projektach, do których należą: Akademia Małego Poznaniaka, Radosna Szkoła, obozy wyjazdowe i półkolonie wspierane przez Stowarzyszenie Aperio.