Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

II konferencja uczniowska – Stan wojenny 1981-1983

22 marca 2018 r. w auli szkolnej odbyła się druga konferencja uczniowska.  W tym roku poświęcona ona była historii współczesnej – stanowi wojennemu w Polsce.

Program konferencji:

Część I – 13:45-14:25

1. Otwarcie, Dyrektor SOSW im. Zbigniewa Tylewicza, mgr Elżbieta Olszak.
2. Lata 80-te XX wieku w Polsce. Stracona dekada?, mgr Mateusz Hurysz.
3. Projekt szkolny „Młodzi Solidarni”:
– emisja,
– rozmowa z autorami.
4. Filip Wystraszewski, 3 Lb, Chris Niedenthal, dokumentalista PRL.
5. Filip Wystraszewski, 3 Lb, Muzeum policji w Poznaniu.

Cześć II – 14:20-15:20

6.   Sebastian Schulz, 1 Sc, ZOMO [prezentuje mgr Mateusz Hurysz].
7.   Poznańskie ofiary stanu wojennego, klasa 1 Lb (Klaudia Nowak, Jan
Ratajczak).
8.   Wspomnienia pracowników szkoły o czasach stanu wojennego.

 

Otwarcie konferencji przypadło w udziale Pani Dyrektor Elżbiecie Olszak, która życzyła uczestnikom owocnych występów. Następnie Mateusz Hurysz zainicjował temat, który wbrew pozorom nie jest łatwy do jednoznacznej interpretacji. Z jednej strony lata 80-te XX wieku to czas trudny: stan wojenny i kryzys PRL-u w II połowie tej dekady. Z drugiej strony to „gorące lato” 80’ i „karnawał Solidarności” – nadzieja oraz rok 89’ Okrągły Stół i początek długotrwałych zmian – III RP. Po tym wystąpieniu został wyemitowany projekt szkolny „Młodzi Solidarni”, który stał się zresztą inspiracją dla tegorocznej konferencji uczniowskiej. Po obejrzeniu projektu i zdjęć  odbyła się rozmowa z jego autorem i pomysłodawcą – Filipem Wystraszewskim oraz wychowankami grającymi rolę uczniów liceum w okresie stanu wojennego. W pierwszej części wystąpił jeszcze dwa razy Filip Wystraszewski z klasy 3 Lb. Znakomicie zaprezentował Chrisa Niedenthala i jego działalność. Zdjęcia tego dokumentalisty zna cała Polska. Muzeum policji w Poznaniu to ciekawa propozycja dla grup interesujących się tą formacją.

W drugiej części nauczyciel Mateusz Hurysz, przedstawił w zastępstwie Sebastiana Schulza z klasy 1 Sc (uczeń obecnie odbywa praktykę w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu) temat pt. ZOMO, organizacja, która wspierała system PRL-owski i niechlubnie zapisała się na kartach współczesnej historii Polski. Niezwykle interesujące były wspomnienia nauczycieli naszej szkoły o czasach stanu wojennego. Głos zabrali: Elżbieta Olszak, dyrektor SOSW im. Z. Tylewicza, Teresa Kopeć, wicedyrektor SOSW im. Z. Tylewicza oraz nauczyciele: Barbara Półrolniczak, Roman Pięta i Marek Frątczak. Wszyscy zgromadzeni na konferencji mogli usłyszeć życiowe refleksje różnych osób z lat 1981-1983.

Podsumowaniem konferencji było obejrzenie wystawy składającej się z książek oraz bardzo ciekawych zbiorów prywatnych udostępnionych dzięki życzliwości Pana dr. hab. Włodzimierza Lapisa.

II konferencja uczniowska była tak bogata w wydarzenia, że musieliśmy ze względów czasowych pominąć wystąpienia uczniów z klasy 1 Lb o „Poznańskich ofiarach stanu wojennego”. Temat ten zostanie zaprezentowany przy innej stosownej okazji.

Ze względu na bogaty materiał źródłowy i merytoryczny, II konferencja uczniowska zapisze się zapewne na długo w pamięci uczestników.

 

mgr Mateusz Hurysz