Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Ojczyzna to kraj dzieciństwa…

Ojczyzna to kraj dzieciństwa

Miejsce urodzenia

To jest ta mała najbliższa

Ojczyzna

Miasto miasteczko wieś

Ulica dom podwórko…

 

Tak o miejscu urodzenia pisał Tadeusz Różewicz w wierszu pt. Oblicze ojczyzny. Słowa poety mogą przywoływać wspomnienia kraju dzieciństwa, rodzinnych stron, minionych przeżyć. Uczniowie klasy ISb Szkoły Policealnej mieszkający w Poznaniu zaprosili swoich kolegów z klasy, którzy mieszkają poza stolicą Wielkopolski, by pokazać im swoją małą Ojczyznę.

Wyprawa odbyła się 23 marca 2018 r. w ramach projektu edukacyjnego – Skąd pochodzę…  Warto przypomnieć, że zgodnie z jego założeniami grupa uczniów z naszego Ośrodka poznaje miejsce urodzenia i zamieszkania poszczególnych członków oddziału.

Po raz kolejny „odkrywaliśmy” historię i piękno Poznania, a konkretnie Starego Rynku, Wzgórza Przemysła i  Garbar. Przy Ratuszu obserwowaliśmy trykające się koziołki, a na Wzgórzu Przemysła nowo odbudowany Zamek Królewski – dawną rezydencję króla Przemysła II. Dodatkowo spacerowaliśmy wzdłuż ulicy Garbary. Warto zauważyć, że ta część miasta zlokalizowana była w średniowieczu pomiędzy wschodnimi murami Poznania a Chwaliszewem. Stanowiła wąską, długą osadę. Dziś jest znaną częścią Poznania, gdzie stoją liczne kamienice z XIX i XX wieku o wybitnych walorach artystycznych i dekoracyjnych, np. Garbary 49 (z motywami kuźniczymi) czy Plac Bernardyński. Na jednej z kamienic umieszczone są popiersia Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki.

Po obejrzeniu naszej poznańskiej małej Ojczyzny na nowo odczytaliśmy znaczenie wyrazów – miasto, ulica, dom , podwórko. Przekonaliśmy się również, że warto pamiętać o tych szczególnych miejscach.

Galeria zdjęć