Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Język i demokracja

Dlatego dwie uszy, jeden język dano,

iżby mniej mówiono, a więcej słuchano.

Język i demokracja, czyli dyskusja panelowa z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

20 lutego 2019 roku w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, o godz. 12:00 odbyła się debata, w której wzięli udział wybitni znawcy języka polskiego. Moderatorem debaty był prof. Jerzy Bralczyk, który do dyskusji zaprosił naukowców i publicystów: prof. Przemysława Czaplińskiego, dr hab. Katarzynę Kłosińską, ks. prof. Wiesława Przyczynę, prof. Andrzeja Blikle oraz Jacka Żakowskiego. Eksperci rozmawiali o wolności słowa oraz odpowiedzialności za nie, o języku mediów, polityki i propagandy. Słowo wstępne wygłosił prof. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a wszystkich gości i licznie zebraną publiczność powitał Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Bardzo ciekawej wymianie zdań między debatującymi przysłuchiwali się także przedstawiciele klas szkół ponadginazjalnych z naszego Ośrodka. Usłyszeli m.in., że sukces wspólnego działania zależy w dużej mierze od sposobu komunikacji, a dobra komunikacja to empatyczna komunikacja, nastawiona przede wszystkim na słuchanie drugiej strony, że demokracja języka oznacza szczerość wypowiedzi oraz akceptację, której nie można mylić z tolerowaniem.

Wszyscy uczestniczący w dyskusji podkreślali, że nienawistne słowa wprowadzane do przestrzeni debaty publicznej wyrządzają wiele zła i są nie na miejscu. Trudno się z tym nie zgodzić…

Galeria zdjęć…

B.N.