Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Wielki Test Stulecia

W poniedziałek 14 października w Dzień Edukacji Narodowej punktualnie o godzinie 8 odbył się test z wiedzy o Ośrodku.

Wyniki Wielkiego Testu Stulecia

Dzieje SOSW im. Zbigniewa Tylewicza 1919 – 2019

,,Duża Szkoła” – (liceum, szkoła branżowa, szkoła policealna, kursy)

Przystąpiło 52 uczniów.

Najlepsza trójka:

  1. Kacper Frankowski z klasy 1 LD – 25/27 punktów – LAUREAT
  2. Jarosław Hampel z klasy z klasy 3A  23/25 pkt
  3. Piotr Matuszczak z klasy 2 Sb 19/27 pkt

,,Mała Szkoła” 

Przystąpiło – 15 uczniów

Najlepsza trója:

  1. Dawid Andrzejewski z klasy 1 KC SPdP – 10/10 pkt – Laureat
  2. Jakub Czecholiński z klasy 1 KC SPdP – 10/10 pkt – Laureat
  3. Patryk Szumlański z klasy 1 KC SPdP 10/10 pkt – Laureat

 

Łącznie przystąpiło do testu 67 uczniów.

Komisja w składzie:

mgr Mateusz Hurysz /-/ przewodniczący

mgr Marcin Kotarski /-/

mgr Maria Wojtkowiak /-/

Poznań dn. 14 X 2019 r.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczniom za przygotowania się do testu i tym samym poszerzenie wiedzy na temat historii Szkoły.  Osobne podziękowania dla nauczycieli, zwłaszcza dla Pana Krystiana Reszela za koordynowanie testu w ,,Małej Szkole”.

Mateusz Hurysz