Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Dzień Języka Ojczystego

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.      

Franciszek Ksawery Dmochowski

       W dniach 19-20.02. 2020 odbyły się wydarzenia z okazji „Dnia Języka Polskiego”. Projekt edukacyjny angażował wszystkich uczniów i miał charakter interdyscyplinarny. W pierwszym dniu projektu został zrealizowany w formie ogólnoszkolnego dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. Do konkursu przystąpiło 105 uczniów z wszystkich klas Ośrodka poza szkołą podstawową i gimnazjum, dodatkowo w konkursie udział wzięło 22 pracowników Ośrodka. Jury konkursowe w składzie: Sylwester Warański – przewodniczący, Hanna Kaczmarek – członek, Małgorzata Bundyra-Warańska – członek ustaliło następujący wynik: I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii w roku szkolnym 2019/2020 zdobył Bartłomiej Nowaczyk. II miejsce – Jakub Ratajczak – uczeń klasy ILb, III miejsce – Paweł Piotrowski – uczeń klasy ILe.

Wśród pracowników Ośrodka dyktando najlepiej napisał Pan Marek Frątczak i uzyskał tytuł Mistrza Ortografii wśród pracowników Ośrodka. Kolejne miejsce zajęli exequo – Pani Lidia Czabańska i Pan Andrzej Tucholski. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu.

Natomiast w drugim dniu nasi goście -aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu Pani Ewa Szumska i Pan Piotr Kaźmierczak zagrali dla społeczności Ośrodka  ilustrację „Pchły szachrajki” Jana Brzechwy.  Cóż to był za popis  aktorskiej wirtuozerii ! Jak pięknie wybrzmiało słowo  naszego ojczystego języka za sprawą aktorów! Pchła i jej szachrajstwa: z walizką i bez walizki, w dialogu z Szerszeniem i przed oszukanym lustrem warszawianki… Niesamowicie inteligentna, bystra i błyskotliwa, dzięki wrodzonym zdolnościom wychodzi cało z wielu opresji, wyciągając także dla siebie korzyści ze stworzonego zamieszania. Każdy, kto zna choćby kilka wersów tego znakomitego tekstu,  widział w odgrywanych rolach plastyczny obraz tej satyry. Było więc żartobliwie i trochę refleksyjnie, bo z lekkoducha Pchła staje się w końcu odpowiedzialną i dojrzałą. Nikt z widzów nie mógł powiedzieć, że nudził się w trakcie przedstawienia. Dziękujemy!

Galeria zdjęć…