Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Wyprawka szkolna

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie podręczniki (bez ćwiczeń, kart pracy oraz podręcznika do religii).

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

wniosek – DOC
wniosek – PDF

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Sylwia Lorens