Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Sprawozdanie z wizyty w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

Dnia 23 września 2020 r. klasa 2 Sa wyruszyła na Ostrów Tumskiw Poznaniu, żeby zapoznać się z zasobem Archiwum Archidiecezjalnego oraz warunkami pracy archiwistów.

Naszym gospodarzem był ks. dr Jan Maria Musielak, który z wielkim entuzjazmem opowiadał nam o zbiorach, konserwacji i funkcjonowaniu samego archiwum.

Spośród zaprezentowanych zbiorów największe wrażenie robiły inkunabuły, czyli najstarsze drukowane księgi, dokumenty pergaminowe oraz autografy królów elekcyjnych. Mogliśmy na żywo przekonać się,że archiwa posiadają akta w różnych językach (niemieckim, rosyjskim, staroruskim, polskim) i pisane różnymi rodzajami alfabetu (gotyckim, cyrylicą, łacińskim).

Jako przyszli archiwiści zwracaliśmy uwagę na zabiegi konserwatorskie, technikę introligatorską  oraz sposoby zabezpieczania i przechowywania różnorodnych zbiorów.

Na koniec mieliśmy okazję zwiedzić miejsca, do których wstępu nie mają pozostali odwiedzający. Ksiądz Jan pokazał nam magazyny archiwalne, omówił ich wyposażenie i nowatorskie rozwiązania zastosowane w tym archiwum. Mieliśmy też okazję zwiedzić pracownię reprograficzną, w której przeprowadzany jest proces digitalizacji.

Nie spodziewaliśmy się, że archiwistyka może być tak fascynująca. To, co zobaczyliśmy i czego doświadczyliśmy zaostrzyło nasz apetyt na więcej wiedzy z dziedziny archiwistyki.

To spotkanie wydawało nam się zdecydowanie za krótkie.  Chętnie wrócimy tam ponownie. Może zwiedzimy Dział Zbiorów Specjalnych…

                                                                                                                                  2 Sa

Galeria zdjęć….