Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Wyprawka szkolna 2021/2022

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do 30 września.

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Do wniosku należy dołączyć KSEROKOPIĘ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie proszę o wpisywanie KLASY, do której uczęszcza Państwa syn/córka tzn np.: klasa 1La, a nie klasa 1, czy klasa 1 liceum!

WYPEŁNIONE WNIOSKI, WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU ORAZ KOPIĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU 101 W INTERNACIE.

Druki wniosków:

https://bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1904&type=pdf

https://bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1903&type=pdf

Szczegółowe informacje:

https://pcs.poznan.pl/swiadczenia-dla-ucznia/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym/

Klauzula informacyjna RODO:

klauzula informacyjna RODO.docx

Sylwia Lorens