Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Musicon w Szkole Podstawowej

We wrześniu dzieci i młodzież wróciły do szkoły, a tam czekał na nie…  Musicon!!! Po wakacjach kontynuujemy udział w projekcie M-Terapia  – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji.
Teraz na nasze zajęcia przyjechała… Urszula! a właściwie Ula!

Nasza Ula jest energetyczna, charyzmatyczna, pomysłowa
i zawsze gotowa do działania.
Po prostu U-la-la-la!

Razem z Ulą wspólnie dalej działamy na Musiconie. Odnajdujemy kolory
i dźwięki, tworzymy melodie, słuchamy muzyki i próbujemy śpiewać!

Uczestnikom zajęć się podoba, a nauczyciele prowadzący cieszą się zarówno Ich zainteresowaniem Musiconem, jak i tym, że jako Szkoła możemy brać udział w pracach nad rozwijaniem terapeutycznej wersji Musiconu,
przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Więcej o projekcie badawczym tutaj : M-Terapia — MUSICON CLUB

Źródło: Musicon Care – narzędzia i metodologia do polisensorycznej terapii dzieci. — MUSICON CLUB