Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Tydzień opiekuna zwierząt

Od dnia 4 października do 8 października 2021 roku odbyły się zajęcia online realizowane przez poznańskie nowe ZOO w ramach dnia opiekuna zwierząt. Dzięki temu projektowi klasy branżowe oraz policealne naszego Ośrodka miały możliwość przyjrzenia się pracy opiekuna w ZOO. Okazało się, iż większość pracowników rozpoczęło swoją pracę jako  wolontariusze – co bardzo zaszokowało Naszych uczniów.

Wydarzenie to zostało bardzo ciekawie odebrane – kto by nie chciał zobaczyć zebry, niedźwiedzia,
modliszki, lemura czy też żyrafy podczas posiłku?

Organizatorzy:
Dobrosława Kozłowska
Joanna Kowalkiewicz
Katarzyna Błaszak