Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Wycieczka do Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego

W dniu 17 maja klasa policealna o specjalności: administracja miała możliwość poznania Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na ul. Mostowa 6. Największe zainteresowanie było związane z zawodem: protetyk stomatologiczny, pomoc stomatologiczna oraz higienistka. Jednocześnie mieliśmy okazję przyjrzeć się fantomom, które pomagają w praktycznej nauce zawodu: opiekun/opiekunka osoby starszej, opiekun/opiekunka osoby niepełnosprawnej.

Dziękujemy bardzo dyrekcji WCKZ nr 2 w Poznaniu za wizytę w tej jednostce edukacyjnej.

Zapraszam do fotorelacji…

Katarzyna Błaszak