Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Technik administracji poznaje zawód w praktyce

W dniu 28 września 2022 uczniowie wraz z nauczycielami kierunku Technik Administracji wzięli udział w przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dniu Osób z Niepełnosprawnością 2022 – Praca i pasja. Wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty na sali obsługi klientów, gdzie uczniowie mogli zapoznać się i porozmawiać z pracownikami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, takich jak:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością (FAZON)

Urząd Miasta Poznania- Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Fundacji “Aktywizacja” w Poznaniu

Bank Pocztowy S.A.

Stowarzyszenie na Tak

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Warsztat Terapii Zajęciowej “Pomost” w Poznaniu

Warsztat Terapii Zajęciowej “Przylesie”.

Uczniowie wzięli również udział w wykładach i prezentacji z możliwością zadawania pytań prelegentom.