Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Wycieczka do rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”

W środę 5 października uczniowie klas 1lb, 2Lb, 2a, 2c, 3Lc, 4Le uczestniczyli w wycieczce do Rezerwatu Meteoryt Morasko w Poznaniu. Podczas zajęć terenowych uczniowie mieli okazję poznać historię upadku meteorytu na terenie Poznania, obejrzeć kratery meteorytowe oraz poznać roślinność i zwierzęta zamieszkujące rezerwat 🙂
Dziękujemy pracownikom Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” za pomoc w zorganizowaniu naszej wycieczki 🙂