Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Skarby Archiwum Archidiecezjalnego

20 października 2022 r. uczniowie klas policealnych kierunku technik archiwista mieli okazję odwiedzić siedzibę Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Naszym przewodnikiem był, jak zawsze gościnny, ks. Jan Musielak – wicedyrektor archiwum. Pokazał nam on najcenniejsze obiekty będące w posiadaniu Archiwum Archidiecezjalnego: dokumenty pergaminowe podpisywane przez władców polskich, stare księgi pisane i zdobione ręcznie, inkunabuły (najstarsze drukowane księgi, powstałe do końca XV w.) oraz dokumenty całkiem nowe, czyli zaledwie 100-letnie.

Jako archiwiści byliśmy również zainteresowani sposobami zabezpieczania materiałów archiwalnych, wyposażeniem magazynów i pracowni digitalizacji (na niektórych z nas szczególne wrażenie zrobił wysokiej klasy skaner). Wizytę zakończyliśmy w dziale zbiorów specjalnych, który obejmuje całą kolekcję inkunabułów oraz fragment księgozbioru króla Stanisława Augusta z niezwykłymi superekslibrisami.

Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie archiwum, jakie będziemy mieli okazję zwiedzić.

Galeria zdjęć…