Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Odwiedzamy ZUS w Poznaniu

W dniu 24.11.2022 uczniowie kierunku technik administracji wraz z nauczycielami brali udział w wycieczce przedmiotowej do I Oddziału ZUS na ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Uczniowie w Zakładzie mogli zapoznać się z zadaniami pracowników administracji publicznej. Na początku pracownicy ZUS przygotowali dla nas prezentacje dotyczące struktury organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad BHP. Następnie mogliśmy zobaczyć poszczególne działy oraz poznać stanowiska pracy pracowników administracyjno- biurowych.

Galeria zdjęć…