Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Liceum ogólnokształcące – informacje

Liceum ogólnokształcące w naszym Ośrodku stwarza warunki dla rozwoju osobowości uczniów, dba o kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

  • cykl kształcenia: 4 lata
  • podbudowa: szkoła podstawowa
  • język obcy I: j. angielski
  • język obcy II:  j. rosyjski, j. hiszpański (do wyboru)
  • przedmiot rozszerzony I:  geografia
  • przedmiot rozszerzony II:  j. angielski
  • przedmiot uzupełniający I: historia i społeczeństwo
  • przedmiot uzupełniający II: interaktywne multimedia (pobierz opis przedmiotu)