Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Matura

Jak wspieramy naszych uczniów w trudnej drodze do matury?:

 •  Na wszystkich zajęciach (już od pierwszej klasy) przyzwyczajamy uczniów do takiego samego jak na maturze punktowego systemu oceniania wiedzy i umiejętności.
 •  Zapoznajemy uczniów ze specyfiką zadań maturalnych w nowej formule, wplatając je (już od pierwszej klasy) do sprawdzianów, kartkówek, zadań wykonywanych podczas lekcji i w domu.
 •  Przybliżamy rodzicom uczniów klas maturalnych specyfikę egzaminu maturalnego.
 •  W drugiej połowie listopada w klasach maturalnych przeprowadzamy próbne matury z przedmiotów obowiązkowych. Arkusze maturalne przygotują eksperci z OPERON-u.

Język polski – Barbara Nowak:

 • podczas lekcji: praca z tekstami publicystycznymi – ćwiczenie czytania ze zrozumieniem,  pisanie tekstów własnych (wypracowania na około 250 słów) oraz ćwiczenie umiejętności wypowiedzi ustnej;
 • umieszczenie na platformie edukacyjnej informacji dotyczących matury z języka polskiego: informator maturalny, przykłady tematów wypracowań i pytań na egzamin ustny.

 Matematyka – Lidia Wysoczyńska:

 • podczas lekcji praca z tablicami wzorów matematycznych, obowiązującymi na maturze oraz rozwiązywanie zadań zgodnymi ze standardami maturalnymi;
 • umieszczenie na platformie edukacyjnej informacji dotyczących matury z matematyki: informator maturalny, wzory matematyczne, arkusze maturalne, testy on-line;
 • warsztaty maturalne w jednym z 2 tygodni ferii zimowych.

 Język angielski – Joanna Kowalkiewicz:

 • fakultety maturalne podczas których uczniowie pracują na testach maturalnych oraz ćwiczą formułę ustną egzaminu maturalnego;
 • podczas lekcji poszerzanie i utrwalanie słownictwa oraz środków językowych znajdujących się w zakresie wymagań maturalnych a także ćwiczenia umiejętności językowych;
 • warsztaty maturalne w drugim tygodniu ferii zimowych w internacie.

A oto kilka rad dla Maturzystów 😉

 • Zawsze dokładnie czytaj polecenia.
 • Nie przejmuj się, jeżeli nie zrozumiesz wszystkich słów w tekście.
 • Uważaj na słowa, które są podane w odpowiedziach i występują również w tekstach. Mogą być użyte, aby Cię zmylić!
 • Pamiętaj, aby tekstu słuchanego za każdym razem wysłuchać uważnie, nawet jeżeli wydaje Ci się, że jest łatwy i wszystko zrozumiałeś/łaś.
 • Pamiętaj, aby dany tekst przeczytać jeszcze raz, sprawdzając ostatecznie wybrane odpowiedzi.
 • Pamiętaj, aby nie zostawić niezaznaczonych (niewypisanych) odpowiedzi. Nawet jeżeli nie jesteś pewny/a, wybierz(wpisz) tę odpowiedź, która wydaje Ci się najbardziej prawdopodobna.

Stosujcie się do powyższych rad, a na pewno nie będziecie mieli problemów z uzyskaniem satysfakcjonującego wyniku!!! 

Nauka języka angielskiego w pigułce

Geografia – Daria Pawlaczyk:

 • podczas lekcji: praca z  atlasem, rocznikiem statystycznym, arkuszami maturalnymi, wykresami, diagramami, materiałami pomocniczymi obowiązującymi na maturze oraz rozwiązywanie zadań zgodnych z wymaganiami maturalnymi; zwracanie szczególnej uwagi na umiejętności złożone, związki przyczynowo-skutkowe, formułowanie wniosków, analizę wykresów i map oraz aktualne wydarzenia i procesy, które zachodzą w środowisku geograficznym;
 • cotygodniowe zajęcia, przeznaczone dla uczniów, którzy oczekują uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy oraz nabycia sprawności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z geografii w zakresie rozszerzonym;
 • umieszczenie na platformie edukacyjnej informacji dotyczących matury z geografii: informator maturalny, arkusze maturalne.

Wsparcie pedagoga szkolnego – Elżbieta Łętkowska-Trębacz

 •  warsztaty: jak radzić sobie ze stresem i trening motywacyjny.

Język polski – Hanna Kaczmarek:

 • podczas lekcji: tematycznie skorelowane ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, pisanie tekstów własnych (wypracowania na około 250 słów) oraz ćwiczenia konstruowania wypowiedzi ustnej zgodnie z wymaganiami maturalnymi.