Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem

Przejdź do: Strona Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem powstała w 2007 r. Wiodącą metodą
pracy w szkole jest metoda Stosowanej Analizy Zachowania. Ze względu na małe
dwuosobowe klasy możliwe jest indywidualne podejście do każdego ucznia
i stworzenie optymalnych warunków do realizowania indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych.

Celem Szkoły Podstawowej jest:

  • optymalne stymulowanie uczniów z autyzmem do wszechstronnego rozwoju,
  • umożliwienie wychowankom zdobycia umiejętności i sprawności zgodnych z podstawą programową,
  • kształtowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży pożądanych postaw, umiejętności, nawyków i zainteresowań umożliwiających im podjęcie odpowiednich funkcji w życiu rodzinnym i zawodowym,
  • przygotowanie do podjęcia nauki wybranego zawodu w szkole zawodowej lub przysposabiającej do pracy.

W naszej szkole uczą się dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Rodzice absolwentów naszej szkoły, a także uczniów ostatnich klas, założyli Fundację Dom Autysty w trosce o przyszłość swoich niesamodzielnych dzieci. Dzięki wsparciu UE, Fundacja Dom Autysty zbudowała dom dla dorosłych osób z autyzmem, który sąsiaduje z naszą szkołą. Fundacja Dom Autysty jest organizacją pożytku publicznego, wspiera naszą szkołę i współpracuje z nią.

Przekaż 1% podatku na Fundację Dom Autysty