Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – informacje

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kierunek: SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

  • kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,
  • nauka trwa 3 lata,
  • nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno–terapeutycznych (IPET) popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu jego funkcjonowania.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.