Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Remont stołówki

W roku 2023 Ośrodek został beneficjentem programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”.

W ramach programu uzyskaliśmy maksymalne dofinansowanie 100 tys. złotych (80 tys. złotych dofinansowanie ministerialne) oraz 20 tys. złotych wkład własny (Organ prowadzący – Miasto Poznań).

Za uzyskaną kwotę udało się doposażyć stołówkę szkolną oraz znacząco poprawić standard jej funkcjonowania poprzez wymianę wykładziny.

Cieszymy się, że wszystkie prace udało się przeprowadzić i dziś możemy korzystać ze stołówki w nowym lepszym standardzie.